Bang bang: Photos from Ariana Grande and Rixton at Amway Center

03/26/2015
Photos by Lindsay Tompkins http://www.lindsaytompkins.com/
Scroll down to view images
Ariana Grande
Ariana Grande
Rixton (jump to see more photos of Rixton)
Ariana Grande
Ariana Grande
Ariana Grande
Ariana Grande
Bang bang: Photos from Ariana Grande and Rixton at Amway Center
Ariana Grande
Ariana Grande
Ariana Grande
Ariana Grande
Ariana Grande
Ariana Grande
Ariana Grande
Ariana Grande
Ariana Grande
Ariana Grande